Filie biblioteczne na terenie gminy Woźniki

Filia biblioteczna w Psarach z siedzibą w Babienicy ul Główna 36.

Placówką kieruje bibliotekarz Joanna Wachowska. Filia biblioteczna w Psarach z siedzibą w Babienicy powstała 05 lutego 1957 roku z inicjatywy nauczycielki Florentyny Golaś. W chwili założenia biblioteka posiadała 660 woluminów i mieściła się w Szkole Podstawowej.

W roku 1962 ze względu na zwiększający się księgozbiór placówka została przeniesiona do dwupokojowego prywatnego mieszkania u Pana Edmunda Barwickiego w Psarach.Księgozbiór wtedy liczył 1500 woluminów i 180 czytelników.Zwiększenie objętości lokalu pozwoliło rozwijać się wzrostowi księgozbioru i czytelnictwu.W sierpniu 1986 r. przeniesiono bibliotekę do budynku OSP w Babienicy, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

Zajmuje jedno duże pomieszczenie o pow.50 m 2. W filii bibliotecznej pracowały Pani Elżbieta Barwicka oraz Katarzyna Wachowska.

 

 

 

 

System wypożyczeń polega na wolnym dostępie czytelnika do półek z książkami. Z usług biblioteki korzystają głównie mieszkańcy Psar i Babienicy, ale również wszyscy mieszkańcy Gminy Woźniki.

W placówce odbywają się zajęcia cykliczne dla dzieci m in. '' Ferie w Bibliotece''. Udział w lekcjach bibliotecznych i wycieczki do biblioteki dla młodszych uczniów klas Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Ponadto biblioteka promuje nowości czytelnicze w stałym kąciku '' Książka Miesiąca''.Organizowane są wystawki książek i formy wizualne związane z rocznicami literackimi.

Zadaniem biblioteki jest przede wszystkim świadczenie pomocy naukowej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum .Służenie mieszkańcom w dobrej i fachowej obsłudze czytelnika i jego zainteresowań z poszczególnych dziedzin wiedzy.

 

Księgozbiór biblioteki liczy 9.627 woluminów ( stan na 31.12.2011 r) w tym:

- literatura piękna dla dzieci 2644 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych 4616 woluminow

- literatura popularnonaukowa 2624 woluminów

 

Czasopisma bieżące :

Tina ,Party, Dobre rady ,Świat wiedzy , Działkowiec, Cztery kąty, Mój piękny ogród, M jak mieszkanie, Świat Kobiety,Świerszczyk.

Dostępne jest czasopismo o naszym regionie '' Wiadomości Ziemi Wożnickiej''

 

Regionalia

 

Katalogi:

- alfabetyczny

- rzeczowy

- tematyczny

- tytułowy dla dzieci

 

Usługi

- internetowe

- ksero

Filia biblioteczna w Lubszy. Kierownik starszy bibliotekarz Anna Katryniok.

Została założona 4 grudnia 1949 roku, a działalność swą rozpoczęła 1 stycznia 1950 roku. Przez pierwsze lata znajdowała się w Szkole Podstawowej, a od 1956 r. w tzw.' Starej szkole'' , gdzie przez 30 lat mieszkał i uczył Józef Lompa, nauczyciel, pisarz i działacz Górnego Śląska. Początkowo biblioteka zajmowała jedno mało pomieszczenie, skąd w 1965 roku została przeniesiona do większego lokalu.

Obecnie znajduje się  w budynku po dawnym Urzędzie Gminnym, gdzie przeniesiona została we wrześniu 1977 r. W budynku tym na parterze mieści się Urząd Pocztowy , a na piętrze jedną połowę zajmuje  Biblioteka , a drugą Ochotnicza Straż Pożarna.Placówka zajmuje dwa pomieszczenia i jedno małe podręczne.

W pierwszym lokalu znajduje się księgozbiór podręczny oraz literatura dla dzieci i młodzieży.

 

 

Natomiast w drugim literatura piękna polska i obca oraz literatura popularno naukowa.

W chwili założenia biblioteka liczyła 721 woluminów , liczba ta z roku na rok się zwiększała  i na dzień 31.12.1011 wynosiła 10.834 wol.

Liczba czytelników  w pierwszym roku działalności wynosiła 233 . Na przestrzeni lat przybywało czytelników w roku 2011 zarejestrowano  386 .Biblioteka oprócz gromadzenia księgozbioru dokonuje zakupu czasopism, z których można korzystać na miejscu lub wypożyczyć.

 

Działalność kulturalno oświatowa  filii bibliotecznej w Lubszy  to przede wszystkim lekcje biblioteczne dla młodszych klas Szkoły Podstawowej . Organizowanie Ferii w Bibliotece łącznie z konkursami , rysowaniem , recytowaniem wierszy i pracami plastycznymi. Placówka promuje również nowości czytelnicze  w stałym kąciku ''Książka miesiąca''. W bibliotece czytelnicy maja wolny dostęp do półek z książkami. Z usług biblioteki korzystają mieszkańcy Lubszy i okolicznych wiosek naszej gminy Woźniki.

 

Księgozbiór biblioteki liczy 10.834 woluminów  w tym:  ( stan na 31.12.2011 )

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 2612 wol.

- literatura piękna dla dorosłych - 5190  wol.

- literatura popularnonaukowa i naukowa - 3032 wol.

 

Czasopisma bieżące:

Tina, Dobre Rady, Przyjaciółka,Party , Kobieta i Życie ,Pani Domu, Świat Kobiety,Por. Domowy, Działkowiec, Naj - magazyn,Mój piękny ogród, Dom z pomysłem ,M jak mieszkanie , Kumpel. Ponadto dostępne jest czasopismo z naszego regionu '' Wiadomości Ziemi Woźnickiej''.

Regionalia

 

Katalogi:

- alfabetyczny

- rzeczowy

- tematyczny

- tytułowy dla dzieci

 

Usługi

- internetowe - bezprzewodowy internet

- kserograficzne